Reklamacije

!reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon 011/2492204 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu office@suzukiservis.rs , a sve to u objektu gde je izvršena usluga servisa na adresi u Beogradu, ul.Ljubićka 7 , uz obaveznu dostavu računa odnosno radnog naloga i pregled predmetnog vozila.

Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena poslovođi servisa.