Reklamacije

!reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon 011/2492204 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu office@suzukiservis.rs , a sve to u objektu gde je izvršena usluga servisa na adresi u Beogradu, ul.Ljubićka 7 , uz obaveznu dostavu računa odnosno radnog naloga i pregled predmetnog vozila.

Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena poslovođi servisa.

ZIMSKA AKCIJA ZA MALI SERVIS


1) zamena motornog ulja 5W-30 sintetičko

2) zamena svih filtera

3) dijagnostika na fabričkim uređajima

4) pregled auta za zimske uslove:

       - merenje antifriza

       - provera punjenja alternatora

       - provera svetlosne signalizacije

       - podešavanje pritiska u gumama

       - podmazivanje vrata

+ svaka stranka dobija vaučer za tehnički pregled u vrednosti 500 od dinara