Reklamacije

U skladu sa članom 56. zakona o zaštiti o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS broj 62/14


SZATR SUZUKI SERVIS ABU SABIAH MOUSA PR izdaje

OBAVEŠTENJE

O načinu i mestu prijema reklamacijaPotrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom

na telefon 011/2492204 ili elektronskim putem slanjem e-maila na

adresu office@suzukiservis.rs , a sve to u objektu gde je izvršena usluga

servisa na adresi u Beogradu, ul.Ljubićka 7 , uz obaveznu dostavu računa

odnosno radnog naloga i pregled predmetnog vozila.Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena poslovođi servisa.

za sva pitanja

Pošaljite Na office@suzukiservis.rs