Uslovi korišćenja

Uslovi Korišćenja SUZUKI SERVIS MUSA RACING

Ovi uslovi i odredbe („Uslovi“, „Ugovor“) su sporazum između Operatora veb sajta („Operater veb sajta“, „nas“, „mi“ ili „naš“) i vas („Korisnik“, „vi“ ili „vaš „). Ovaj ugovor utvrđuje opšte uslove korišćenja veb stranice www.suzukiservis.rs i bilo kog od njegovih proizvoda ili usluga (zajedno „veb sajta“ ili „usluge“).

Prava intelektualne svojine

Odšteta

Pristajete da obeštetite i držite Operatora veb stranice i njegove povezane kompanije, direktore, službenike, zaposlene i agente neškodljivim za i protiv bilo kakvih obaveza, gubitaka, štete ili troškova, uključujući razumne advokatske naknade, nastale u vezi sa bilo kojom trećom stranom ili proistekle iz nje navodi, potraživanja, radnje, sporovi ili zahtevi koji se protiv bilo kog od njih navode kao rezultat ili se odnose na vaš Sadržaj, vašu upotrebu veb stranice ili usluga ili bilo kakvo vaše namerno kršenje smernica.

Izmene i dopune

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ovaj ugovor ili njegove politike koje se odnose na veb sajt ili usluge, stupajući na snagu nakon objavljivanja ažurirane verzije ovog sporazuma na veb sajtu. Kada to učinimo, revidiraćemo ažurirani datum na dnu ove stranice. Dalja upotreba Veb lokacije nakon bilo kakvih promena predstavljaće vaš pristanak na takve promene.

Prihvatanje ovih uslova

Priznajete da ste pročitali ovaj ugovor i da se slažete sa svim njegovim uslovima i odredbama. Korišćenjem veb stranice ili njenih usluga pristajete da vas obavezuje ovaj ugovor. Ako se ne slažete sa poštovanjem uslova ovog sporazuma, niste ovlašćeni za korišćenje ili pristup veb lokaciji i njenim uslugama.

 

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 29. Januara 2021

 

 

Pozovite nas na 011/2492204

Za sve dodatne informacije